Privacybeleid

Bij De Wielen Wacht is uw privacy van groot belang. Voor veel mensen is online shoppen niet zomaar iets en je hoort soms ook vreemde verhalen. Daarnaast werken we met algemene voorwaarden, waarbij ook uw privacy is gewaarborgd. We zullen nooit uw gegevens gaan verkopen aan andere partijen, ze blijven alleen bij ons. Hieronder de 2 artikelen uit onze algemene voorwaarden over de privacy, omdat dit nog wat extra te ondersteunen:

 

 

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. De Wielen Wacht respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, anders dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van bestellingen, betalingen en verzendingen.

De persoonsgegevens worden door De Wielen Wacht verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan De Wielen Wacht de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen nakomen, optimale service bieden, de klant voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de klant aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Winkelwagen